ترجمه

ما در رشته مطالعات ترجمه، بحثی داریم با عنوان «نقد ترجمه» که البته تشابه زیادی هم به نقد ادبی دارد. مدل های خاصی هم توسط صاحب نظران مختلف پیشنهاد شده اند. بخش زیادی از پژوهش های ترجمه دنیا و حتی ایران چه مقالات چه پایان نامه ها اغلب روی این موضوع متمرکز شدند و بر مبنای اصول و به صورت قاعده مند مثلا به نقد ترجمه کتاب ها می پردازند. این پژوهش ها باید کاملا مستند باشد و نقد ها باید قابل دفاع باشند با مثال و نمونه، نقل قول ها و هر چیزی که بشود یک دفاع مستدل را با آن انجام داد. البته نقد ترجمه همیشه مقداری سابجکتیو یا شخصی می شود. اما تا حد ممکن سعی می شود بر اساس مدل ها، ابجکیتو و بدون غرض ورزی انجام شود.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : پاراتکست
برچسب ها : ترجمه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : نقد ترجمه